Luleå

Om Luleå lokalföreningen

Luleå lokalavdelning är öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Vi anordnar föreläsningar, arrangemang, resor, m m med kopplingar mot Norden. Här kan du läsa om vår styrelse.

Avdelning har idag ca 110 medlemmar. Medlemskapet kostar endast 175 kronor det första året. Du kan också anmäla familjemedlemmar som medlem och för dem är avgiften bara 100 kr. Här kan du läsa mer om medlemskapet.