Om Luleå lokalföreningen

Luleå lokalavdelning är öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Vi anordnar föreläsningar, arrangemang, resor, m m med kopplingar mot Norden. Här kan du läsa om vår styrelse.

Vi avdelning har idag ca 120 medlemmar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Du kan också anmäla familjemedlemmar som medlem och för dem är avgiften bara 100 kr. Här kan du läsa mer om medlemskapet.

2017 firar Finland 100 år som självständig stat. Vi tillsammans med Luleå kommun, Finska Föreningen i Luleå, Luleå Domkyrkoförsamling, Tornedalsgillet och Norrbottens teatern samverkar om ett hela 2017 täckande program med det överordnade temat Finland 100 år. Alla aktiviteter är inte fastställda innehållsmässigt eller till datum, men vi kommer att komplettera progammet och informationen efterhand.